I JORNADES D'EDUCACIÓ ARTÍSTICADurant els dies 17, 18 i 19 d'abril de 2008 se celebraren les I Jornades d'educació artística, organitzades pel CEP de Palma i coordinades per l'assessoria d'educació primària.
Aquestes jornades pretenien:

  • Possibilitar un espai de reflexió, de debat d'experimentació i d'intercanvi de referència, per tal que es poguessin conèixer les distintes propostes en les quals treballen actualment els professionals de diferents àmbits relacionats amb l'educació artística.
  • Proporcionar un marc teòric i pràctic per ajudar a un canvi metodològic i d'actitud.
  • Aportar eines pràctiques, reflexives i creatives que afavoreixin el desenvolupament de processos creatius a les aules.
  • Conèixer i analitzar diferents propostes creatives que ajudin a millorar el desenvolupament de les diferents activitats d'educació artística en els centres educatius de la nostra comunitat.
  • Definir el valor de l'educació artística com un element de comunicació entre tots els pobles i com a trobada de diferents cultures.
  • Redefinir el valor de l'educació artística com a part essencial de l'educació integral.